/ Мэдээ мэдээлэл / Гэмт хэргийн мэдээ /
 • 2016-03-10
  Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2016 оны 02 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн танилцуулгыг энд даржүзнэ үү....
 • 2016-02-17
  Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2016 оны 01 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн танилцуулгыг энд даржүзнэ үү....
 • 2016-01-08
  Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2015 оны 02 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн танилцуулгыг энд даржүзнэ үү....
 • 2016-01-08
  Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2015 оны 03 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү....
 • 2016-01-08
  Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2015 оны 04 дүгээр сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн танилцуулгыг энд даржүзнэ үү....
 • 2016-01-08
  Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2015 оны 05 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн танилцуулгыг энд даржүзнэ үү....
 • 2016-01-08
  Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2015 оны 06 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн танилцуулгыг энд даржүзнэ үү....
 • 2016-01-08
  Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2015 оны 07 дугаар сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн танилцуулгыг энд даржүзнэ үү....
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна