/ Бидний тухай / ЦГ-ын тасаг албад / НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ТАСАГ /
  • ЦЕГазрын даргын 2014 оны 313, 399 дугаар тушаалаар Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг нэртэйгээр шинэчлэн байгууллагадсан. Тасгийн дарга, хэв журмын а...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна