/ Бидний тухай / ЦГ-ын тасаг албад / НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ ХАМГААЛАХ ТАСАГ /
  • Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг нь Тасгийн дарга 1, хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч 1, олон нийттэй харилцах ахлах байца...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна