/ Бидний тухай / ЦГ-ын тасаг албад / ТӨЛӨВЛӨЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАСАГ /
  • ЦЕГазрын даргын 2014 оны 313, 399 дүгээр тушаалаар Дэмжлэг үзүүлэх тасаг нэртэйгээр шинэчлэн байгууллагадсан. Тасгийн бүтцэд тасгийн дарга, хүний нөө...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна