/ Мэдээллийн ил тод байдал / Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа / Сургалт зохион байгуулав.

Сургалт зохион байгуулав.

       Алба хаагчдын шударга байдал, түүнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Сахилгын дүрэм”-ээр 2 удаагийн 1 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан.
Тус газрын алба хаагчдаас 2017 оны 01 дүгээр улиралд гаргасан сахилга, ёс зүйн зөрчилд дүн шинжилгээ хийн, цаашид алба хаагчдаас гаргаж байгаа  нийтлэг алдаа дутагдлыг бууруулах зорилгоор сахилга, ёс зүйн зөвлөгөөнийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгуулж, зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийг 2017 оны 2 дугаар улиралд хэрэгжүүлэн ажиллахаар болсон.
Уг арга хэмжээний хүрээнд “Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Сахилгын дүрэм”-ээр танин мэдэхүйн асуулт хариултын /АХА/ тэмцээнийг зохион байгуулсан.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна