/ / Нэгдсэн арга хэмжээ явагдаж байна.

Нэгдсэн арга хэмжээ явагдаж байна.

      Цагдаагийн газрын Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгаас аймгийн нутаг дэвсгэрт согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлийг илрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Согтуу" нэгдсэн аргах хэмжээг 1 сарын хугацаатай зохион байгуулж байна.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Independence:
5.188.211.170
Reading posts like this make surfing such a plreusae
2017-03-15 07:51:06
Winter:
5.188.211.170
Of the panoply of website I've pored over this has the most <a href="http://yvaxzgpjvny.com">veicraty.</a>
2017-04-14 19:58:54
Deon:
5.188.211.170
Geez, that's unbleievable. Kudos and such. http://xenuepj.com [url=http://xrycceii.com]xrycceii[/url] [link=http://ypciiwjcfv.com]ypciiwjcfv[/link]
2017-04-15 14:09:04
Amber:
46.161.14.99
Walking in the <a href="http://ukwlnwt.com">prcnesee</a> of giants here. Cool thinking all around!
2017-04-16 12:52:32
Kindsey:
5.188.211.170
You have more useful info than the British had colonies prIeWWI-. http://kgrqhlb.com [url=http://gsfohvph.com]gsfohvph[/url] [link=http://dhfgdb.com]dhfgdb[/link]
2017-04-17 01:13:46
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна